ASUS ROG GL552VW - Power-on-självtestet.(POST)

background image

Power-on-självtestet.(POST)

Power-on-självtestet (POST) är en rad programvarukontrollerade

diagnostiska test som kör när du sätter på eller startar om den bärbara

datorn. Programvaran som kontrollerar POST är installerad som en

permanent del av den bärbara datorns arkitektur.