ASUS ROG GL552VW - Ladda din bärbara dator

background image

Ladda din bärbara dator

A.

Anslut AC-strömsladden till AC-DC konvertern.

B.

Anslut strömadaptern till en 100V~240V strömkälla.

C.

Anslut strömadaptern till den bärbara datorns växelströmsingång.

Ladda den bärbara datorn i 3 timmar innan du använder den

första gången.

OBS! Nätadapterns utseende kan variera beroende på modell och region.

OBS!

Information om strömadaptern:

Ingående spänning: 100–240 Vac

Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

Märkning utgående ström: 6.32A (120W)

Märkning utgående spänning: 19 Vdc

background image

E-manual för bärbar dator

29

VIKTIGT!

Finn input/output märkvärdet på din bärbara dator och försäkra dig

om att den matchar input/output märkvärdet på din strömadapter.

Visa bärbara datormodeller kan ha varierande märkvärden för

utström beroende på den tillgängliga SKU:n.

Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten till strömadaptern

innan du sätter på den första gången. Vi rekommenderar starkt att

du använder ett jordat vägguttag när du använder din bärbara dator

i strömadapterläge.

Vägguttaget måste vara lättåtkomligt och nära den bärbara datorn.

För att koppla ifrån den bärbara datorn från strömkällan drar du ut

kontakten ur vägguttaget.

VARNING!
Läs igenom säkerhetsföreskrifterna för den bärbara datorns batteri.

Batteriet som används i den här enheten kan orsaka brandfara eller

frätskador om det tas bort eller demonteras.

Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.

Det finns risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig sort.

Kassera i eld.

Försök aldrig att kortsluta den bärbara datrons batteri.

Försök aldrig att ta isär och sätta ihop batteriet.

Upphör att använda om batteriet läcker.

Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.

Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

background image

30

E-manual för bärbar dator