ASUS ROG GL552VW - Sedd uppifrån

background image

Sedd uppifrån

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder.

background image

E-manual för bärbar dator

15

Kamera

Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller

spela in videor med den bärbara datorn.

Skärmen

Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor

och andra multimediafiler på din bärbara dator.

Ljudhögtalare

De inbyggda högtalarna låter dig spela upp ljud direkt från den

bärbara datorn. Ljudfunktioner kontrolleras av programvaran.

Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en

bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också

möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till

Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och

geografiska områden.

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att

navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.

Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! För mer information, se kapitlet Använda styrplattan i

manualen.

background image

16

E-manual för bärbar dator

Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara

datorns aktuella maskinvarustatus.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts

på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets

laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

background image

E-manual för bärbar dator

17

Färg

Status

Fast grönt

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger under 95 %.

Blinkande orange Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan

ligger på mindre än 10%.

Lamporna släckta Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan är

mellan 10% och 100%.

Aktivitetsindikator för enheter

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn

öppnar de interna lagringsenheterna.

Indikator för flygplansläge

Denna indikator tänds när flygplansläget aktiverats

på din bärbara dator.

OBS! När den är aktiverad avaktiverar

airplane mode (flygplansläget) all trådlös

anslutningsbarhet.

Versallås-indikator

Denna kontrollampa tänds när versallåsfunktionen

är aktiverad. versallåset ger dig möjlighet att skriva

stora bokstäver (versaler) (t.ex. A, B, C) med den

bärbara datorns tangentbord.

background image

18

E-manual för bärbar dator

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din

bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta

den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och väcka

den igen.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i

minst fyra (4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts på och

blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

Numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in

siffror eller som pekar-/riktningsknappar.

OSB! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord i

manualen.

background image

E-manual för bärbar dator

19