ASUS ROG GL552VW - Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser 

background image

Uppfyllelse och deklaration av globala

miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av

våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt

är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant

information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning

baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

background image

E-manual för bärbar dator

121