ASUS ROG GL552VW - Otvaranje programa sa „Start“ menija

background image

Otvaranje programa sa „Start“ menija

Jedna od najčešćih upotreba „Start“ meni je otvaranje programa koji su

instalirani na vašem notebook računaru.

Postavite pokazivač miša iznad programa i zatim

kliknite da biste ga pokrenuli.

Koristite tastere sa strelicom da biste se kretali kroz
programe. Pritisnite

da biste ga pokrenuli.

NAPOMENA: Izaberite All apps (Sve aplikacije) na dnu leve table da

biste prikazali kompletnu listu programa i fascikli na vašem notebook

računaru u abecednom redosledu.

background image

E-priručnik za notebook računar

47