ASUS ROG GL552VW - Vruće tačke kačenja

background image

Vruće tačke kačenja

Možete da prevučete i otpustite aplikacije na ove vruće tačke da biste ih

prikačili na mesto.

background image

E-priručnik za notebook računar

53

Korišćenje kačenja

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Prevucite naslovnu traku vaše aplikacije i ispustite

aplikaciju na ivicu ekrana da bi se zakačila.

3.

Pokrenite drugu aplikaciju i ponovite

gorenavedene korake za kačenje još jedne

aplikacije.

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.

2.

Pritisnite i držite taster

, a zatim koristite

tastere sa strelicom za kačenje aplikacije.

3.

Pokrenite drugu aplikaciju i ponovite

gorenavedene korake za kačenje još jedne

aplikacije.

background image

54

E-priručnik za notebook računar