ASUS ROG GL552VW - Punjenje notebook računara.

background image

Punjenje notebook računara.

A.

Povežite AC kabl za napajanje sa AC-DC pretvaračem.

B.

Priključite AC adapter za napajanje u utičnicu koja obezbeđuje

struju napona 100 V ~ 240 V.

C.

Priključite DC priključak za napajanje u ulaz za (DC) napajanje

notebook računara.

Punite notebook računar 3 sata pre korišćenja po prvi

put.

NAPOMENA: Izgled adaptera za napajanje se može razlikovati, u

zavisnosti od modela i regiona.

VAŽNO!

Informacije o adapteru za napajanje:

Ulazni napon: 100-240Vac

Ulazna frekvencija: 50-60Hz

Jačina izlazne struje: 6.32A (120W)

Izlazni napon: 19V

background image

E-priručnik za notebook računar

29

VAŽNO!

Pronađite etiketu sa ulaznom/izlaznom specifikacijom na notebook

računaru i uverite se da se slaže sa informacijama o ulaznoj/izlaznoj

specifikaciji na adapteru za napajanje. Neki modeli notebook

računara možda imaju više specifikacija izlazne struje, na osnovu

dostupnog SKU-a.

Uverite se da je vaš notebook računar povezan sa adapterom

za napajanje pre nego što ga prvi put uključite.Toplo vam

preporučujemo da koristite uzemljenu zidnu utičnicu prilikom

korišćenja laptopa u režimu adaptera za napajanje.

Utičnica mora da bude lako dostupna i blizu vašeg laptopa.

Da biste isključili laptop sa njegovog glavnog izvora napajanja,

isključite ga iz utičnice za napajanje.

UPOZORENJE!

Pročitajte sledeće mere opreza u vezi sa baterijom laptopa.

Baterija koja se koristi u ovom uređaju može da predstavlja rizik od

izazivanja požara ili hemijskih opekotina ukoliko se ukloni ili rastavi..

Sledite oznake upozorenja radi sopstvene bezbednosti.

Zamena baterije baterijom neodgovarajućeg tipa može da izazove

eksploziju.

Ne bacajte u vatru.

Nikad ne pokušavajte da napravite kratak spoj sa baterijom laptopa.

Nikad ne pokušavajte da rastavite i ponovo sastavite bateriju.

Ukoliko dođe do curenja, prekinite upotrebu.

Baterija i njeni delovi moraju da budu pravilno reciklirani ili odbačeni.

Držite bateriju i druge sitne delove podalje od dece.

background image

30

E-priručnik za notebook računar