ASUS ROG GL552VW - Korišćenje optičke disk jedinice 

background image

Korišćenje optičke disk jedinice

NAPOMENA:

Lokacija dugmeta za elektronsko izbacivanje se može razlikovati u

zavisnosti od modela notebook računara.

Stvaran izgled optičke jedinice laptopa može takođe da se razlikuje u

zavisnosti od modela, ali postupak korišćenja je isti.

Ubacivanje optičkog diska

1.

Kada je notebook računar uključen, pritisnite dugme za

elektronsko izbacivanje da biste delimično izbacili ležište optičke

disk jedinice.

background image

40

E-priručnik za notebook računar

2.

Pažljivo izvucite ležište disk jedinice.

VAŽNO! Vodite računa da ne dirate sočivo optičke disk jedinice. Pazite da

ne dođe do zaglavljivanja predmeta ispod ležišta.

3.

Držite disk sa strane, sa odštampanom stranom okrenutom ka

gore, a zatim ga pažljivo postavite u središte.

4.

Pritisnite plastično središte diska tako da nalegne na središte

optičke disk jedinice.

background image

E-priručnik za notebook računar

41

Rupica za ručno izbacivanje

Rupica za ručno izbacivanje se nalazi na vratašcima optičke disk jedinice

i koristi se za izbacivanje ležišta optičke disk jedinice u slučaju da dugme

za elektronsko izbacivanje ne funkcioniše.

Da biste ručno izbacili ležište optičke disk jedinice, umetnite ispravljenu

spajalicu u rupicu za ručno izbacivanje kako bi se ležište otvorilo.

UPOZORENJE! Koristite rupicu za ručno izbacivanje samo kada dugme za

elektronsko izbacivanje ne funkcioniše.

5.

Pažljivo gurnite ležište da biste zatvorili optičku disk jedinicu.

NAPOMENA: Tokom čitanja podataka, zvuk vrtenja i vibriranja u optičkoj

disk jedinici predstavlja normalnu pojavu.

background image

42

E-priručnik za notebook računar

background image

E-priručnik za notebook računar

43

Poglavlje 3:

Rad sa operativnim sistemom

Windows® 10