ASUS ROG GL552VW - Pregled

background image

Pregled

4. avgusta 1998, odluka Evropskog saveta u vezi sa CTR 21 je objavljena u

Zvaničnom žurnalu EC. CTR 21 se primenjuje na svu terminalnu opremu bez glasa

sa DTMS pozivanjem, koja planirano treba da bude povezana za analognu PSTN

(javnu telefonsku mrežu).

CTR 21 (Common Technical Regulation, tj. uobičajena tehnička regulativa) za

zahteve priključaka za analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme

(izuzimajući terminalnu opremu koja podržava uslugu glasovne telefonije u

opravdanim slučajevima) u kojoj je adresiranje mreže, ukoliko je obezbeđeno,

urađeno preko multifrekventnog signala duplog tona.