ASUS ROG GL552VW - Obaveštenja TV tjunera

background image

Obaveštenja TV tjunera

Beleška za CATV instalator sistema—Sistem za distribuciju kablova treba da

bude uzemljen u skladu sa ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom

(NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita

koaksijalnog kabla – instalacija treba da uključuje povezivanje ekrana kaksijalnog

kabla sa uzemljenjem ulaza u zgradu.