ASUS ROG GL552VW - Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

background image

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a postačujúce:

Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje [Článok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa nalebomy [EN 60950]

Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility, ako ich

stanovuje [Článok 3.1b]

Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa naleboiem [EN 301 489-1] a
[EN 301 489-17]

Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok 3.2]

Sady rádiových testov podľa nalebomy [EN 300 328-2]