ASUS ROG GL552VW - Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

background image

Prehlásenie FCC s upozalebonením týkajúcim sa

vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

VÝSTRAHA! Upozalebonenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktaleboé

neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať

za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie. “Výrobca

prehlasuje, že toto zariadenie je obmedzené pre používanie v rámci kanálu

1 až 11 v rámci frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného

mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia stanovenou pre

nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete dodržať požiadavky kladené na

limity FCC RF, vyvarujte sa počas prenosu priameho kontaktu s prenosovou

anténou. Koncový užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak,

aby vyhovel dobe stanovenej pre RF.

background image

notebooku Elektronická príručka

111