ASUS ROG GL552VW - Vkladanie jednotky pevného disku

background image

Vkladanie jednotky pevného disku

Ak potrebujete vymeniť pevný disk v prenosnom počítači, pozrite si

nasledujúce kroky.

DÔLEŽITÉ! Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pevnej

diskovej mechaniky pre Váš prenosný počítač, navštívte autorizované

servisné stredisko alebo predajňu. Pevný disk sa odporúča vymeniť pod

odborným dohľadom. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť

autorizované servisné stredisko.

VÝSTRAHA! Pred odmontovaním krytu mechaniky pevného disku

odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo

telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj

napájania, batériový modul atď.).

POZNÁMKA:

Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže líšiť podľa

modelu, ale spôsob inštalácie pevnej diskovej mechaniky zostáva

rovnaký.

IPevný disk sa odporúča vymeniť pod odborným dohľadom. Ak

potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované

servisné stredisko.

background image

notebooku Elektronická príručka

83

A.

Uvoľnite skrutku krytu priehradky v prenosnom počítači.

B.

Kryt priehradky vytiahnite a vyberte ho úplne z vášho

prenosného počítača.

background image

84

notebooku Elektronická príručka

C.

Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú zásuvku pevnú diskovú

jednotku k priehradke.

background image

notebooku Elektronická príručka

85

D.

(voliteľné) Keď je HDD správne vložená do prenosného počítača,

zásuvku HDD odpojte od portu HDD tak, ako je to znázornené na

dolnom obrázku.

background image

86

notebooku Elektronická príručka

záklopka

E.

Zásuvku HDD vytiahnite z priehradky uchopením za záklopku.

background image

notebooku Elektronická príručka

87

stará HDD

Zásuvka pre

pevnú diskovú

jednotku

F.

(voliteľné) Keď je HDD správne pripojená k zásuvke HDD, pozrite

si nasledujúce kroky na vyberanie starej HDD:

1.

Odskrutkujte všetky skrutky na bokoch zásuvky HDD.

2.

Starú HDD vyberte zo zásuvky HDD a položte ju na rovný

suchý povrch s PCB (doska s plošnými spojmi) smerom hore

tak, ako je to znázornené na dolnom obrázku.

background image

88

notebooku Elektronická príručka

G.

Nový pevný disk umiestnite s jeho doskou PCB (doska s plošnými

spojmi) tak, aby smerovala k zásuvke pevného disku. Uistite sa,

že konektory na pevnej diskovej jednotke neblokujú žiadnu časť

zásuvky pre pevnú diskovú jednotku.

H.

Skrutky, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali, znovu naskrutkujte a

utiahnite.

nová HDD

Zásuvka pre pevnú

diskovú jednotku

background image

notebooku Elektronická príručka

89

I.

Zásuvku pevného disku znovu vložte späť do priehradky tak, aby

konektor pevného disku bol vyrovnaný s portom pevného disku

v prenosnom počítači. Zásuvku pevného disku zatlačte, kým sa

nespojí s prenosným počítačom.

J.

Zásuvku pevného disku upevnite skrutkami, ktoré ste predtým

odskrutkovali.

background image

90

notebooku Elektronická príručka

K.

Kry vyrovnajte a znova založte na priehradku.

L.

Kryt znova založte a upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku

vyskrutkovali.

background image

notebooku Elektronická príručka

91