ASUS ROG GL552VW - Ďalšie klávesové skratky

background image

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete taktiež používať nasledujúce klávesové

skratky ako pomôcku na spustenie aplikácií alebo na navigáciu v rámci

systému Windows® 10.

\

Spúšťa ponuku Štart

Spúšťa Action Center (Centrum akcií)

V režime pracovnej plochy otvorí okno This PC

(Tento počítač).

Spúšťa aplikáciu File Explorer

Otvára panel Share (Zdieľanie)

Spúšťa možnosť Settings (Nastavenia).

Spúšťa panel Connect (Pripojiť)

Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia

Minimalizuje aktívne okno

background image

56

notebooku Elektronická príručka

Spúšťa možnosť Search (Vyhľadať)

Spúšťa panel Project (Projekt)

Otvorí okno Spustenie

Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia

prístupu
Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start

(Start)

Slúži na spustenie ikony zväčšovacieho skla a

priblíži vašu obrazovku

Slúži na oddialenie vašej obrazovky

Otvorí Nastavenia moderátora

background image

notebooku Elektronická príručka

57