ASUS ROG GL552VW - Automatický test po zapnutí (POST)

background image

Automatický test po zapnutí (POST)

Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadených

softvérom, ktaleboé sa spustia pri zapnutí alebo reštarte prenosného

počítača. Softvér, ktaleboý riadi POST, je inštalovaný ako trvalá súčasť

architektúry prenosného počítača.