ASUS ROG GL552VW - Instalarea unităţii hard disk (HDD)

background image

Instalarea unităţii hard disk (HDD)

Consultați următorii paşi dacă trebuie să înlocuiți unitatea de hard disk

a notebookului.

IMPORTANT! Cumpăraţi o unitate HDD doar de la comercianţi autorizaţi

ai acestui PC notebook, pentru a asigura compatibilitatea şi fiabilitatea

maxime.

AVERTISMENT! Deconectaţi toate dispozitivele periferice conectate

şi cablurile telefonice sau de comunicaţii, precum şi conectorul de

alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.) înainte de a

scoate capacul unităţii hard disk.

NOTĂ:

Aspectul părţii inferioare a a notebook PC-ului poate varia în funcţie

de model, dar instalarea HDD-ului rămâne aceeaşi.

Se recomandă să înlocuiți hard diskul sub supravegherea unui

specialist. De asemenea, puteți merge la un centru de service

autorizat pentru asistență suplimentară.

background image

Manual electronic pentru notebook

83

A.

Slăbiți şurubul capacului compartimentului notebookului.

B.

Trageți capacul compartimentului şi scoateți-l complet de pe

notebook.

background image

84

Manual electronic pentru notebook

C.

Scoateţi şuruburile care fixează suportul unităţii HDD de

compartimentul acesteia.

background image

Manual electronic pentru notebook

85

D.

(opţional) Dacă în notebookul dvs. este instalat deja un modul

HDD, deconectaţi bay-ul pentru HDD de la portul HDD, după cum

se arată în ilustraţia de mai jos.

background image

86

Manual electronic pentru notebook

E.

Utilizaţi aripioara de pe bay-ul HDD pentru a îl trage în afară din

compartiment.

Suportul unităţii HDD

background image

Manual electronic pentru notebook

87

F.

(opţional) Dacă la bay-ul HDD este ataşat un modul HDD,

parcurgeţi paşii următori pentru a demonta vechiul modul HDD:

1.

desfaceţi toate şuruburile de pe părţile laterale ale bay-ului

HDD;

2.

îndepărtaţi vechiul modul HDD din bay-ul HDD, după care

aşezaţi-l pe o suprafaţă plană, cu placa de circuite imprimate

orientată în sus, după cum se arată în ilustraţia de mai jos.

modulul HDD vechi

Suportul unităţii HDD

background image

88

Manual electronic pentru notebook

G.

Puneți noua unitate hard disk cu componenta PCB (placă

circuit imprimat) îndreptată spre suportul unității de hard disk.

Conectorii unităţii HDD nu trebuie să fie obstrucţionaţi de nicio

componentă a suportului unităţii HDD.

H.

Repoziţionaţi şi strângeţi şuruburile pe care le-aţi îndepărtat

anterior.

modulul HDD nou

Suportul unităţii HDD

background image

Manual electronic pentru notebook

89

I.

Amplasați la loc suportul unității de hard disk în compartiment,

având conectorul HDD aliniat cu portul HDD al PC-ului notebook.

Împingeți suportul unității HDD până se conectează cu

notebookul.

J.

Fixați unitatea de hard disk cu şuruburile scoase anterior.

background image

90

Manual electronic pentru notebook

K.

Aliniaţi şi ataşaţi la loc capacul de protecţie a compartimentelor.

L.

Fixaţi capacul la loc, folosind şurubul scos anterior.

background image

Manual electronic pentru notebook

91