ASUS ROG GL552VW - (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

background image

Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:

Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]

Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie

z [Paragraf 3.1a]

Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]

Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w

[Paragraf 3.1b]

Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]

Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]

Testy radiowe, według [EN 300 328-2]