ASUS ROG GL552VW - Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania

background image

Często zadawane pytania dotyczące

oprogramowania

1.

Po włączeniu komputera świeci się wskaźnik zasilania, ale

wskaźnik aktywności dysku pozostaje wyłączony. Ponadto

system nie zostaje uruchomiony. Co należy zrobić, aby to

naprawić?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:

Wymuś zamknięcie systemu notebooka, naciskając przycisk

zasilania i przytrzymując go przez co najmniej cztery (4)

sekundy. Sprawdź, czy adapter zasilania i zestaw baterii są

prawidłowo podłączone, a następnie włącz komputer.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z

lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania

pomocy.

2.

Co należy zrobić, gdy na ekranie widoczny jest następujący

komunikat: „Remove disks or other media. Press any key to

restart. (Usuń dyski lub inny nośnik. Naciśnij jakiś klawisz,

aby zrestartować.)”?
Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:

Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB, a następnie

uruchom ponownie komputer.

Wyjmij dysk optyczny pozostawiony w stacji dysków

optycznych, a następnie uruchom ponownie komputer.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, może to oznaczać,

że w komputerze wystąpił problem z pamięcią. Skontaktuj

się z lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu

uzyskania pomocy.

3.

Komputer uruchamia się wolniej niż zwykle, a system

operacyjny działa z opóźnieniem. Jak można to naprawić?
Usuń ostatnio zainstalowane aplikacje lub te, które nie były

dołączone do pakietu systemu operacyjnego, a następnie

uruchom ponownie system.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

101

4.

Komputer nie uruchamia się. Jak można to naprawić?

Można zastosować się do dowolnej z poniższych sugestii:

Odłącz od komputera wszystkie podłączone do niego

urządzenia, a następnie uruchom ponownie system.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z

lokalnym centrum serwisowym firmy ASUS w celu uzyskania

pomocy.

5.

Dlaczego nie można przywrócić działania komputera z trybu

uśpienia lub hibernacji?

W celu przywrócenia ostatniego stanu działania należy

nacisnąć przycisk zasilania.

W wyniku działania systemu bateria mogła ulec

całkowitemu rozładowaniu. Podłącz adapter zasilania do

komputera i do gniazda elektrycznego, a następnie naciśnij

przycisk zasilania.

background image

102

Podręcznik elektroniczny do notebooka

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

103