ASUS ROG GL552VW - Pielęgnacja notebooka

background image

Pielęgnacja notebooka

Przed czyszczeniem notebooka należy odłączyć

przewód zasilający i wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest

na wyposażeniu). Do czyszczenia należy używać

czystej gąbki celulozowej lub irchy zwilżonej w

roztworze środka czyszczącego bez właściwości

ściernych z kilkoma kroplami ciepłej wody. Nadmiar

wilgoci występujący na notebooku należy usunąć

przy użyciu suchej szmatki.

Na powierzchni notebooka lub w jego pobliżu

nie należy używać silnych rozpuszczalników, np.

rozcieńczalników, benzenu lub innych substancji

chemicznych.

Na notebooku nie należy umieszczać żadnych

przedmiotów.

Nie wolno wystawiać notebooka na działanie

silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.

Nie wolno używać notebooka w miejscach, gdzie

w pobliżu znajdują się płyny, pada deszcz lub

występuje wilgoć, bądź wystawiać urządzenia na

działanie tych niekorzystnych warunków.

Nie wolno wystawiać notebooka na działanie

zakurzonego środowiska.

Nie wolno używać notebooka w pobliżu miejsc

narażonych na wyciek gazu.

background image

12

Podręcznik elektroniczny do notebooka