ASUS ROG GL552VW - Het optische station gebruiken

background image

Het optische station gebruiken

OPMERKING:

De eigenlijke locatie van de elektronische uitwerpknop kan

verschillen afhankelijk van uw notebookmodel.

Het werkelijke uiterlijk van het optische station van de notebook

kan ook verschillen afhankelijk van het model, maar de

gebruiksprocedures blijven dezelfde.

Een optische schijf plaatsen

1.

Druk op de elektronische uitwerpknop terwijl de pc is

ingeschakeld om het optische schijfstation gedeeltelijk uit te

werpen.

background image

40

Gebruikershandleiding notebook PC-E

2.

Trek de schijflade voorzichtig uit.

BELANGRIJK! Zorg dat u de lens van het optische station niet aanraakt.

Controleer of er geen objecten onder de schijflade gekneld zitten.

3.

Houd de schijf vast bij de rand met de bedrukte zijde omhoog

gericht en plaats deze vervolgens voorzichtig in de lade.

4.

Duw de plastic hub van de schijf omlaag tot deze op de hub van

het optische station klikt.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

41

Handmatige uitwerpopening

De handmatige uitwerpopening bevindt zich in de deur van het

optische station en wordt gebruikt om de optische schijflade uit te

werpen als de elektronische uitwerpknop niet werkt.

Om het optische schijfstation handmatig uit te werken, stopt u een

rechtgemaakte paperclip in de handmatige uitwerpopening tot de

schijflade wordt geopend.

WAARSCHUWING! Gebruik de handmatige uitwerpopening alleen

wanneer de elektronische uitwerpknop niet werkt.

5.

Duw voorzichtig tegen de schijflade om het optische station te

sluiten.

OPMERKING: Terwijl de gegevens worden gelezen, is het normaal dat u

het draaien of trillen in het optische station hoort.

background image

42

Gebruikershandleiding notebook PC-E

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

43

Hoofdstuk 3: