ASUS ROG GL552VW - Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) 

background image

Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan

radiofrequenties (RF)

WAARSCHUWING! Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn

goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de

bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. “De

fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in

het frequentiebereik van 2,4 GHz door de firmware die onder beheer staat van de
Verenigde Staten.”

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan

stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te

blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u

direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers

moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot

RF-blootstelling na te leven.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

111