ASUS ROG GL552VW - CE-markering

background image

CE-markering

CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-

richtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit” en 2006/95/EG

“Laagspanningsrichtlijn”.

CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het

Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende

radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van

conformiteit.

background image

112

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het

slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

OPMERKING: Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz.

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-

eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik

onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie

van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de

2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet

toegelaten.
In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW

Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW