ASUS ROG GL552VW - BIOS iestatījumi

background image

BIOS iestatījumi

PIEZĪME. Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie

ekrāni var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.

Sāknēšana

Šajā izvēlnē var iestatīt sāknēšanas opciju prioritātes. Iestatot

sāknēšanas prioritāti, varat izpildīt tālāk minētās darbības.

1. Ekrānā

Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1

(1. sāknēšanas opcija).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

68

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

2. Nospiediet

un atlasiet ierīci kā Boot Option #1

(1. sāknēšanas opcija).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

69

Drošība

Šajā izvēlnē var iestatīt piezīmjdatora administratora un lietotāja paroli.

Tādējādi var vadīt piekļuvi piezīmjdatora cietajam diskam, ievades/

izvades (I/O) interfeisam un USB interfeisam.

PIEZĪME.

Ja iestatāt User Password (Lietotāja parole), tā būs jāievada, lai

piekļūtu piezīmjdatora operētājsistēmai.

Ja iestatāt Administrator Password (Administratora parole), tā būs

jāievada, lai piekļūtu BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

70

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Lai iestatītu paroli

1. Ekrānā

Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole)
.

2.

Ierakstiet paroli un nospiediet

.

3.

Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet

.

Lai nodzēstu paroli

1. Ekrānā

Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password
(Lietotāja parole)
.

2.

Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet

.

3. Lauku

Create New Password (Izveidot jaunu paroli) atstājiet

tukšu un nospiediet

.

4.

Apstiprinājuma lodziņā atlasiet Yes (Jā), pēc tam nospiediet

.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

71

I/O interfeisa drošība

Izvēlnē Security (Drošība) varat piekļūt I/O Interface Security

(I/O interfeisa drošība), lai bloķētu vai atbloķētu piezīmjdatora

interfeisa funkcijas.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

I/O interfeisa bloķēšana

1. Ekrānā

Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security

(I/O interfeisa drošība).

2.

Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz

.

3. Atlasiet

Lock (Bloķēt).

background image

72

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

USB interfeisa drošība

Izvēlnē I/O Interface Security (I/O interfeisa drošība) varat arī

piekļūt USB Interface Security (USB interfeisa drošība), lai bloķētu

vai atbloķētu portus un ierīces.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

USB interfeisa bloķēšana

1. Ekrānā

Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security

(I/O interfeisa drošība) > USB Interface Security (USB

interfeisa drošība).

2.

Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz Lock

(Bloķēt).

PIEZĪME. Iestatījumu USB Interface (USB interfeiss) iestatot uz Lock

(Bloķēt), tiek bloķēti un slēpti arī External Ports (Ārējie porti) un citas

ierīces, kas ietvertas izvēlnē USB Interface Security (USB interfeisa

drošība).

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

73

Set Master Password (Iestatīt galveno paroli)

Izvēlnē Security (Drošība) varat lietot opciju Set Master

Password (Iestatīt galveno paroli), lai iestatītu paroles iespējotu

piekļuvi cietajam diskam.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

HDD paroles iestatīšana
1. Ekrānā

Security (Drošība) noklikšķiniet uz Set Master

Password (Iestatīt galveno paroli),

2.

Ievadiet paroli un nospiediet

.

3.

Ievadiet paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet

.

4.

Noklikšķiniet uz Set User Password (Iestatīt lietotāja

paroli) un atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai iestatītu

lietotāja paroli.

background image

74

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Save & Exit (Saglabāt un aizvērt)

Lai pirms BIOS aizvēršanas paturētu konfigurāciju iestatījumus, atlasiet

Save Changes and Exit (Saglabāt izmaiņas un aizvērt).

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager


Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

75

BIOS atjaunināšana.

1.

Pārbaudiet piezīmjdatora precīzu modeli un pēc tam no ASUS

vietnes lejupielādējiet jaunāko jūsu modeļa BIOS failu.

2.

Lejupielādētā BIOS faila kopiju saglabājiet zibatmiņā.

3.

Zibatmiņu pievienojiet piezīmjdatoram.

4.

Restartējiet piezīmjdatoru, pēc tam POST procesa laikā nospiediet

.

5.

BIOS iestatīšanas programmā noklikšķiniet uz Advanced > Start

Easy Flash (Papildu > Sākt Easy Flash) un pēc tam nospiediet

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

76

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

6.

Lejupielādēto BIOS failu atrodiet zibatmiņā un nospiediet

.

7.

Pēc BIOS atjaunināšanas noklikšķiniet uz Exit > Restore Defaults

(Iziet > Atjaunot noklusējuma iestatījumus), lai atjaunotu

sistēmu uz tās noklusējuma iestatījumiem.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: GL552VW
Version: 101
Build Date: Apr 26 2015
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

77