ASUS ROG GL552VW - Apžvalga

background image

Apžvalga

1998 m. rugpjūčio 4 d. EB oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas Europos Tarybos

sprendimas dėl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne balso galiniams įrenginiams su

DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra skirti prijungti prie PSTN (analoginių viešųjų

komutuojamų telefono tinklų).

CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dėl galinių įrenginių (išskyrus balso

telefonijos pagrįstų atvejų paslaugas palaikančius galinius įrenginius) prijungimo

prie analoginių viešųjų komutuojamų telefono tinklų, kai tinklo adresavimas, jei jis

teikiamas, atliekamas dvitone daugiadažne (DTMF) signalizavimo sistema.