ASUS ROG GL552VW - Podaci o sigurnoj uporabi lasera

background image

Podaci o sigurnoj uporabi lasera

UPOZORENJE! Kako biste spriječili izlaganje laseru optičkog pogona, nemojte ga

sami pokušavati rastaviti ili popraviti. Radi vlastite sigurnosti zatražite pomoć od

profesionalnog tehničara.

Upozorenje u vezi sigurnosti CD-ROM pogona

LASERSKI PROIZVOD KLASE 1

Upozorenje o servisiranju

UPOZORENJE: OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO

ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU. NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U

LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.

CDRH propisi

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za hranu i

lijekove uveo je 2. kolovoza 1976. godine propise za laserske proizvode, kojim

su obuhvaćeni laserski proizvodi proizvedeni nakon 1. kolovoza 1976. godine.

Proizvodi koji se nude na tržištu Sjedinjenim američkim Državama moraju

ispunjavati te propise.

UPOZORENJE: Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili postupci koji nisu

navedeni u ovom priručniku ili u uputama za instalaciju laserskog proizvoda mogu

dovesti do izloženosti opasnom zračenju.