ASUS ROG GL552VW - Negovorna oprema 

background image

Negovorna oprema

Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i modemi, faks

uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj je vrhunska kvaliteta

govora kontrolirana propisima (npr. handset telefoni i u nekim državama i bežični

telefoni) je isključena.

background image

108

E-priručnik za prijenosno računalo

Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR

21 standardom.

Država

Vrijedi za

Više ispitivanja

Austrija

1

Da

Ne

Belgija

Da

Ne

Češka Republika

Ne

Nije primjenjivo

Danska

1

Da

Da

Finska

Da

Ne

Francuska

Da

Ne

Njemačka

Da

Ne

Grčka

Da

Ne

Mađarska

Ne

Nije primjenjivo

Island

Da

Ne

Irska

Da

Ne

Italija

Još uvijek u tijeku

Još uvijek u tijeku

Izrael

Ne

Ne

Lihtenštajn

Da

Ne

Luksemburg

Da

Ne

Nizozemska

1

Da

Da

Norveška

Da

Ne

Poljska

Ne

Nije primjenjivo

Portugal

Ne

Nije primjenjivo

Španjolska

Ne

Nije primjenjivo

Švedska

Da

Ne

Švicarska

Da

Ne

Velika Britanija

Da

Ne

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

109

Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez odgovornosti. Za

promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://www.cetecom.de/technologies/

ctr_21.html

1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno biranje

(proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je oprema namjenjena samo

za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva dodatna ispitivanja suvišnim).

U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i usluge ID

pozivatelja.